Home » Schoolinformatie » Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen.

 

Als ouders de school benaderen voor informatie of voor het aanmelden van een leerling, maken we daar een afspraak voor. De ouders worden door de directeur uitgebreid geïnformeerd over de school. Daarbij krijgen de ouders ook een rondleiding door het gebouw.

De school is toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor de vierde verjaardag mag de kleuter 5 dagdelen, al of niet verdeeld over verschillende dagen, komen kennismaken. In overleg met de ouders worden hierover afspraken gemaakt.

De laatste twee weken voor de zomervakantie is het niet mogelijk om te komen proefdraaien. Wordt uw kind in de zomervakantie of vóór 1 oktober 4 jaar dan kan hij of zij direct na de zomervakantie starten.

Oudere leerlingen die worden aangemeld, worden geplaatst in de groep waar zij qua leeftijd horen. In bijzondere omstandigheden kan hiervan van worden afgeweken.

 

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste volledige maand dat het 5 jaar oud is. We stellen het echter op prijs, dat ouders zich ook bij 4-jarige kleuters houden aan de regels van leerplicht en verlof.