Home » Nieuws
September 2016

Registratie overblijven

Het is de bedoeling dat er genoteerd wordt , door u of uw kind, wanneer er gebruik wordt gemaakt van het overblijven of van de naschoolse opvang.Op deze manier weten de leerkrachten en de overblijfouders beter waar het kind tussen de middag en/of na schooltijd verblijft.

Lees meer »

Luizencontrole, belangrijk voor alle kinderen op school!

Wat deze keer extra opgevallen is zijn de vele kinderen met gel in het haar, maar ook vlechten en andere mooie haarcreaties. Deze dingen maken het voor het luizencontroleteam lastig om goed te zoeken. We willen daarom nogmaals vragen om medewerking van ouder om hier rekening mee te houden op de dag van luizencontrole, geen gel in het haar en liever ook geen vlechten e.d.

Lees meer »

Jumbo spaaractie

Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.  We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Lees meer »
Juli 2016

Oproep flitsen 2016-2017

 Met Flits leren kinderen sneller het woordbeeld herkennen en dit komt de snelheid van het lezen ten goede. Indien u ons wilt helpen, laat het dan even weten. Het liefst nog voor de vakantie. De tijd en dag  gaat in overleg. Aanmelden kan bij juf Asta of juf Annette. Via de mail kan natuurlijk ook (obsjanligthartdelfzijl@marenland.org).

Lees meer »

Oproep oud papier inzamelen

Vindt u het leuk om een aantal keren per jaar mee te helpen bij het ophalen van oud papier, geeft u zich dan op bij een van de leerkrachten of bij Marnix Woensdregt ( tel. 06-11730143).  Wij zijn er erg blij mee! 

Lees meer »
Juni 2016

Schoonmaakavond groep 1 en 2 verplaatst

De schoonmaakavond die gepland stond voor donderdag 30 juni a.s. wordt, i.v.m. Delfsail, verzet naar donderdag 7 juli a.s. We hopen dat op deze avond meer mensen kunnen helpen met het schoonmaken van de materialen van groep 1 en 2.

Lees meer »
Mei 2016
April 2016