Home » Nieuws
December 2016

Meelopen in het voorgezet onderwijs

Het Dollard College heeft geen rekening gehouden met deze afspraak, zij nodigen leerlingen uit voor de hele dag. Wij begrijpen het nut van deze meeloopdagen, maar we hebben afgesproken dat deze momenten na schooltijd moeten worden georganiseerd. Onze school doet dus niet mee aan de meeloopdagen van het Dollard College. We hopen dat u en uw zoon/dochter zich op een ander moment en/of een andere manier goed kunnen informeren over de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Lees meer »

Kerst 2016

Donderdagmorgen gaan we in ieder geval kerststukjes en een placemat voor ons kerstdinermaken.

Lees meer »
November 2016

Sinterklaas 2016

Omstreeks13.15 u. zullen ze arriveren. Ouders zijn van harte welkom op het plein om ze samen met dekinderen te verwelkomen. Iedereen zit natuurlijk in spanning of Sinterklaas ook ditjaar weer iets meegenomen heeft voor de kinderen.We hebben besloten om dit jaar geen tentoonstelling te houden van de versierdedozen en surprises.

Lees meer »

Decemberactie

Door de enorme groei van het aantal kinderen, hebben wij uw steun hard nodig!Het zou toch verschrikkelijk zijn als er op dinsdag 6 december kinderen op school vertellendat zij geen cadeautjes van Sinterklaas hebben gekregen en dat zij door Sinterklaas zijnvergeten……Wilt u onze actie ook steunen, koop dan 1 of meerdere cadeaus en lever deze in op school inde week van 21 t/m 25 november. Wilt u liever uw cadeau niet op school inleveren, kijk danvoor andere inleverpunten op de website of op onze facebookpagina.Wij zamelen speelgoed in voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.Het speelgoed hoeft niet ingepakt te worden, zo kunnen wij inventariseren wat er is.Dit jaar zijn er veel jongens van de leeftijd 6, 8 en 12 jaar en meisjes van de leeftijd 2, 5, 9 en 12.Wilt u liever een bedrag doneren? Dan kan dat op: NL80 RABO 0127 9511 21 t.n.v. MBDrenth. (Van dit geld zullen ook cadeaus gekocht worden.)Voorgaande jaren zamelden wij ook tweedehands speelgoed in.We hebben er dit jaar voor gekozen om dit niet weer te doen. We kregen namelijkontzettend veel incompleet speelgoed of speelgoed met veel gebruikerssporen.Voor meer informatie of vragen:Website: www.decemberactie-voedselbank.nlMail: decemberactievoedselbank@gmail.comMet vriendelijke groet,De decemberactievoedselbank commissie:Ingrid Donkers, Mariël Drenth, Kirsten Froma - de Weert, Henny Harkema, AnnemarieKuiper en Tineke Roelevink

Lees meer »

EU Schoolfruit

Gedurende het schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

Lees meer »
Oktober 2016

Afsluiting Kinderboekenweek

Graag nodigen we alle ouders/verzorgers en natuurlijk ook de opa’s en oma’s uit voor onze feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek. Er is onder andere een tentoonstelling te zien met als thema ‘opa’s en oma’s, voor altijd jong’. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed als opa of oma op school komen.

Lees meer »
September 2016

Oud papier

De afdeling oud papier heeft het nieuwe schooljaar een paar “nieuwe mensen” nodig. Doordat een aantal kinderen van school is gegaan is het aantal oud papiervaders ook verminderd. Vindt u het leuk om een aantal keren per jaar mee te helpen bij het ophalen van oud papier, geeft u zich dan op bij een van de leerkrachten of bij Marnix Woensdregt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Lees meer »

Streetwise

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 7 oktober a.s. naar onze school te komen.

Lees meer »