Home » Nieuws » Uitnodiging

Uitnodiging

Gepubliceerd op 18 juni 2018 om 18:17

 

Geachte ouders, verzorgers,

Zoals we u reeds eerder berichtten in een nieuwsbrief, is de gemeente samen met de basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en kinderopvang Kids2b gestart met de voorbereiding van het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan in Delfzijl West. In het nieuwe kindcentrum is in de toekomst opvang en onderwijs te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. De locatie van het kindcentrum is gepland op de groenstrook bij de Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan.

 

De voorbereiding gebeurt door een projectgroep samen met een klankbordgroep van omwonenden, ouders en vertegenwoordigers van de scholen. Om u bij te praten, organiseren we op 3 juli een inloopbijeenkomst.

 

Inloopbijeenkomst

Datum: dinsdag 3 juli 2018

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: 'het Anker', naast de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel 21-1 in Delfzijl.

 

Wat kunt u deze avond verwachten?

Tijdens deze avond kunt u meer horen over de voorbereidingen voor het kindcentrum, het locatieonderzoek en de voortgang van het proces. Ook zijn de scholen aanwezig om het programma van eisen voor het nieuwe kindcentrum toe te lichten. Verder informeren we u over de belangrijkste bevindingen van het verkeersonderzoek dat in maart dit jaar door een onafhankelijk verkeersbureau is gehouden.

 

We weten dat de toekomstige verkeerssituatie veel bewoners in de wijk bezighoudt. Deze avond kunt u uw aandachtspunten, suggesties en eventuele zorgen delen met de wethouder, vertegenwoordigers van de gemeente, MR van de scholen, kinderopvang- en wijkorganisatie. De gemeente en de betrokken partijen vinden het belangrijk die van u te horen. Dan kunnen we zoveel mogelijk input van wijkbewoners en ouders meenemen in het ontwerp van het kindcentrum en het creëren van een veilige verkeersituatie voor de kinderen en de wijk.

 

Meer informatie of vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact met programmamanager onderwijstransitie de heer G. Posthumus, E-mail g.posthumus@delfzijl.nl of telefonisch via 14 0596.

We zien u graag op 3 juli 2018.

Met vriendelijke groet,

Jan Menninga

Wethouder


«   »