Home » Nieuws » Fusiekrant van de openbare school Campus West

Fusiekrant van de openbare school Campus West

Gepubliceerd op 19 december 2017 om 14:02

De fusiekrant is te vinden bij nieuwsbrieven 2017/2018.

Beste ouders en verzorgers,


Hierbij ontvangt u de eerste fusiekrant van de openbare school van de Campus West.
U vindt hierin o.a. een terugblik geschreven door Dick Henderikse, directeur/bestuurder van Stichting Marenland, een terugkoppeling van de gezamenlijke ouderavond in de Molenberg op 16 november en de stand van zaken waar we op dit moment mee bezig zijn.
Ook heeft Harold Wassing ( MR lid obs Tasveld en lid van de klankbordgroep) een stuk geschreven vanuit de klankbordgroep en welke onderwerpen daar wel en niet op de agenda staan.
Ook in het ouderportaal staan verschillende documenten, in deze fusiekrant vindt u de verkorte versie om het leesbaar te houden.
We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Namens Inge Scholtens en alle andere betrokkenen,

Marga Lamain


«   »