Home » Nieuws » Sinterklaas

Sinterklaas

Gepubliceerd op 16 november 2017 om 10:00

Sinterklaas op school!

Op dinsdagmorgen 5 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. Omstreeks 9:00 ’s morgens zullen ze arriveren. Ouders zijn van harte welkom op het plein om ze samen met de kinderen te verwelkomen.


-De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen vanaf maandag 27 november  een versierde doos
ter grootte van een schoenendoos, meenemen naar school. De doos moet uiterlijk vrijdag 1 december op school zijn. De Pieten kunnen hier dan de cadeautjes en wat lekkers in doen. Wilt u de doos, om misverstanden te voorkomen, voorzien van naam en groep van uw kind?

 

-Groep  5 t/m 8 : De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen zeer binnenkort nader uitleg over de Sinterklaasviering in hun groep. Ze krijgen ze een brief mee en een envelop met inhoud. Tijdens de les zal besproken worden wat de bedoeling is.  Mochten er vragen zijn, kom dan bij juf Diana voor nadere uitleg.

De surprises moeten uiterlijk vrijdag 1 december op school zijn i.v.m. de tentoonstelling.(zie de losse brief die meegegeven wordt).


«   »