Home » Nieuws » Update meeloopdagen Dollard College

Update meeloopdagen Dollard College

Gepubliceerd op 19 december 2016 om 13:24

Na enige discussie over en weer over de meeloopdagen in januari is er nu de volgende oplossing gevonden. We hopen dat een ieder zich hierin kan vinden.

In overleg met dhr. H. Barla, coördinator meeloopdagen Dollard College, is nu afgesproken dat er een extra meeloopdag op woensdag , 1 februari 2017 zal plaatsvinden.


Ouders met leerlingen die van deze meeloopdag gebruik willen maken ontvangen na de
kerstvakantie nadere informatie over deze dag.


Wilt u nog even aan de leerkracht doorgeven of u gebruik maakt van deze meeloopdag zodat we de info aan u door kunnen sturen.


Wij wensen de kinderen alvast een fijne, leerzame dag toe op het Dollard College.


«   »