Home » Nieuws » Decemberactie

Decemberactie

Gepubliceerd op 12 november 2016 om 13:10

Beste ouders en / of verzorgers,

Wij vragen wederom uw aandacht voor onze decemberactie.
Sinds 4 jaar luidt onze slogan:
Voor de voedselbank zamelen wij cadeaus in, zo wordt het op 5 december een feest in ieder gezin!

Door de enorme groei van het aantal kinderen, hebben wij uw steun hard nodig!
Het zou toch verschrikkelijk zijn als er op dinsdag 6 december kinderen op school vertellen
dat zij geen cadeautjes van Sinterklaas hebben gekregen en dat zij door Sinterklaas zijn
vergeten……

Wilt u onze actie ook steunen, koop dan 1 of meerdere cadeaus en lever deze in op school in
de week van 21 t/m 25 november. Wilt u liever uw cadeau niet op school inleveren, kijk dan
voor andere inleverpunten op de website of op onze facebookpagina.

Wij zamelen speelgoed in voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Het speelgoed hoeft niet ingepakt te worden, zo kunnen wij inventariseren wat er is.
Dit jaar zijn er veel jongens van de leeftijd 6, 8 en 12 jaar en meisjes van de leeftijd 2, 5, 9 en 12.

Wilt u liever een bedrag doneren? Dan kan dat op: NL80 RABO 0127 9511 21 t.n.v. MB
Drenth. (Van dit geld zullen ook cadeaus gekocht worden.)

Voorgaande jaren zamelden wij ook tweedehands speelgoed in.
We hebben er dit jaar voor gekozen om dit niet weer te doen. We kregen namelijk
ontzettend veel incompleet speelgoed of speelgoed met veel gebruikerssporen.

Voor meer informatie of vragen:
Website: www.decemberactie-voedselbank.nl
Mail: decemberactievoedselbank@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De decemberactievoedselbank commissie:

Ingrid Donkers, Mariël Drenth, Kirsten Froma - de Weert, Henny Harkema, Annemarie
Kuiper en Tineke Roelevink


«   »