Home » Nieuws » Registratie overblijven

Registratie overblijven

Gepubliceerd op 27 september 2016 om 12:13

Met ingang van maandag 3 oktober a.s. willen we het gebruik maken van het overblijven en de naschoolse opvang beter in kaart brengen.

Het is de bedoeling dat er genoteerd wordt , door u of uw kind, wanneer er gebruik wordt gemaakt van het overblijven of van de naschoolse opvang.
Op deze manier weten de leerkrachten en de overblijfouders beter waar het kind tussen de middag en/of na schooltijd verblijft.

Bij de hoofdingang en bij de ingang van de kleuters komt een lijst te hangen waar u of uw kind zijn of haar naam kan opschrijven (lijst voor de lopende week en de week erna).
Voor het overblijven en de naschoolse opvang hangen verschillende lijsten.

Natuurlijk kunt u gelijk voor twee weken uw kind noteren maar ook is het mogelijk om een dag van te voren nog de naam van uw kind te noteren.

Op deze manier hebben de overblijfmoeders beter zicht op het aantal overblijfkinderen en weten de leerkrachten ook welke kinderen er overblijven en welke naar de naschoolse opvang gaan.

Het is even wennen natuurlijk maar we hopen dat u het belang van deze administratie inziet en u uw volledige medewerking hieraan verleent.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het overblijfteam en het team van de o.b.s. Jan Ligthart,
Marga Lamai


«   »