Home » Nieuws » Jaarlijkse ouderavond 4 oktober 19:30 uur

Jaarlijkse ouderavond 4 oktober 19:30 uur

Gepubliceerd op 27 september 2016 om 11:16

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse ouderavond op 4 oktober a.s.
Wij hopen veel ouders te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
OR /MR en team o.b.s. Jan Ligthart

Agenda:
1
Opening door de voorzitter, mevr. Van Iren


2 Vaststellen notulen van de vorige jaarvergadering van 5 oktober 2015


3 Jaarverslag ouderraad 2015/2016


4 Jaarverslag medezeggenschapraad 2015/2016


5 Financieel verslag penningmeester en kascommissie OR


6 A (her) verkiezing ouderraadsleden

De samenstelling van de OR ziet er als volg uit:
Mevr: A. van Iren (Voorzitter) .
Mevr. I. Koopmans, lid.
Dhr. R. Lassche (penningmeester), lid.
Mevr. E. Freuling, lid,.
Mevr. S. Schijndel, secretaris
Dhr. M. Woensdregt, lid
Dhr. J. Kaasjager, lid


B (her)verkiezing medezeggenschapsraadleden


De samenstelling van MR ziet er als volgt uit:
Dhr. M. Herder (voorzitter)
Dhr. R. van der Mey
Mw. T. Duarte
Dhr. A. Blik

Mw. A. Kappen
Mw. A. Bohler ( secretaris)


7 Rondvraag


8 Sluiting


«   »