Home » Namen adressen

O.B.S. Jan Ligthart
Botterlaan 1
9934 EW Delfzijl
T 0596-612600
E obsjanligthartdelfzijl@marenland.org
I  www.obsjanligthart.nl


Teamleden
  Mevr. L. de Groot, directrice
  Dhr. A. Blik
  Dhr. P. Wildeman
  Mevr. A. Koopman
  Mevr. S. Smits
  Dhr. J. Doornbos

  Mevr. D. Landman

  Mevr. S. van Wanrooij

  Mevr. M. Waijer

  Mevr. A. de Vries, Dorenbos


Ondersteunende krachten
  Dhr. J. Dijk, conciërge

  Mevr. M. Stefes, onderwijsassistent


Godsdienstonderwijs
  Mevr. A. de Vries

Humanistische vorming

  Mevr. M, van der Poll


Klachten procedure
  Mevr. L. de Groot, contactpersoon
  Mevr. E. Kruyter, vertrouwenspersoon

 T 050-   5242824


Landelijke klachten- en geschillencomissie
  Postbus 162
  3440 AD Woerden
  T 0348-405245


Meldpunt vertrouwensinspecteurs
U kunt hier terecht voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld.


Onderwijsbureau Marenland

Bezoekadres:

Professor R.P. Cleveringaplein 3
9901 AZ  Appingedam


Postadres:

Postbus 126
9900 AC  Appingedam


T 0596-583320

E onderwijsbureau@marenland.org


Bovenschoolse directie
  Dhr. G. Bijleveld (algemeen directeur)
  Mevr. L. Korteweg (adjunct directeur) 

Bezoekadres:

Professor R.P. Cleveringaplein 3
9901 AZ  Appingedam


Postadres:

Postbus 126
9900 AC  Appingedam


T 0596-583320

E onderwijsbureau@marenland.org

Wethouder van onderwijs
  Dhr. J. Menninga
  J. van de Kornputplein 10
  9930 PA DELFZIJL
  T 0596- 639911

 

Onderwijsinspectie
  Vragen over onderwijs en onderwijsrapporten
  T 0800-8051 (gratis) of email


Cedin (voorheen Onderwijs Begeleidingsdient)
  Postbus 9
  9665 ZG Oude Pekela
  T 0597-670870
  E info@cedin.nl
  I  www.cedin.nl


GGD Groningen
  Hanzeplein 120
  Postbus 584
  9700 AN Groningen
  T 050-3674177
  I  www.ggdgroningen.nl


Openbare bibliotheek Delfzijl
  Oude Schans 23
  9934 CM Delfzijl
  T 0596-613108
  I  www.biblionetgroningen.nl/bibliotheek/delfzijl/103

 


Buitenschoolse opvang


  Kids2b
  Waddenweg 10
  9933 KH Delfzijl
  T 0596-610919
  E www.kids2b.nl
  I  delfzijl@kids2b.nl


  Small Stepskindercentrum Delfzijl
  Jachtlaan 7
  9934 JA Delfzijl
  T 0596-650276
  I  www.catalpa.nl
  E info@catalpa.nl


  Kindercentrum Kruimeltje
  Uitwierderweg 98
  9933 GX Delfzijl
  T 06-29490774
  E info@kindercentrumkruimeltje.nl
  I  www.kindercentrumkruimeltje.nl

 


Voortgezetonderwijs

 

  Eemsdeltacollege
  E info@eemsdeltacollege.nl
  I  www.eemsdeltacollege.nl

  afd. vmbo (lwoo)
  Sikkel 3
  9932 BD Delfzijl
  T 0596-693693

  havo, atheneum
  Pastorielaan 11
  9901 CE Appingedam
  T 0596-622105

  afd. pro, vmbo-bbl en vmbo-kbl (lwoo)
  Opwierderweg 65c
  9902 RB Appingedam
  T 0596-693693

  afd. vmbo-gl, vmbo-tl en brede onderbouw
  Singellaan 10
  9628 AL Siddeburen
  T 0598-431342

  Dollard College (Lokatie Woldendorp)
  Burg. Garreltsweg 35
  9946 PM Woldendorp
  T 0596-583380
  E info@dollardcollege.nl
  I  www.dollardcollege.nl

  Groene School Winsum
  Onderdendamsterweg 43a
  9951 TD Winsum
  T 0595-447070
  E groeneschoolwinsum@aoc-terra.nl
  I www.aoc-terra.nl