Home » Namen adressen

O.B.S. Jan Ligthart
Botterlaan 1
9934 EW Delfzijl
T 0596-612600
E obsjanligthartdelfzijl@marenland.org
I  www.obsjanligthart.nl


Teamleden
  Mevr. M. Lamain, directeur
  Mevr. A.B. Kappen
  Dhr. A. Blik
  Dhr. P. Wildeman
  Mevr. A. Koopman
  Mevr. A. Böhler
  Dhr. J. Doornbos

  Mevr. D. Landman


Ondersteunende krachten
  Dhr. J. Dijk, conciërge


Godsdienstonderwijs
  Mevr. A. de Vries


Ouderraad
  Mevr. Annemiek van Ieren (voorzitter)
  Mevr. Ingrid Groenhof
  Mevr. Ellen Freuling
  Mevr. Stephaniee Wijk (secretaris)
  Dhr. Marnix Woensdregt
  Dhr. Johan Kaasjager
  Dhr. Rene Lassche (penningmeester)
  Mevr. Natasja Hummel
  Mevr. Mamita Victoria
 


Medezeggenschapsraad

  Dhr. Mark Herder (voorzitter)

  Dhr. Richard van der Meij
  Mevr. Tony Duarte
  Dhr. A. Blik (leerkracht)

  Mevr. A. Noot (leerkracht)
  Mevr. D. Deen (leerkracht)


Klachten procedure
  Mevr. M. Lamain, contactpersoon
  Mevr. E. Kruyter, vertrouwenspersoon T 050-5242824


Landelijke klachten- en geschillencomissie
  Postbus 162
  3440 AD Woerden
  T 0348-405245


Meldpunt vertrouwensinspecteurs
U kunt hier terecht voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld.


Onderwijsbureau Marenland
  Wijmersweg 43
  9919 BJ Loppersum
  Postbus 5
  9919 ZG Loppersum
  T 0596-583320
  E bureau@marenland.org
  I  www.marenland.org


Bovenschoolse directie
  Dhr. D. Henderikse (algemeen directeur)
  Mevr. L. Korteweg (adjunct directeur)
  Wijmersweg 43
  9919 BJ Loppersum
  Postbus 5
  9919 ZG Loppersum
  T 0596-583320

 

Wethouder van onderwijs
  Dhr. J. Wolthof
  J. van de Kornputplein 10
  9930 PA DELFZIJL
  T 0596- 639911

 

Onderwijsinspectie
  Vragen over onderwijs en onderwijsrapporten
  T 0800-8051 (gratis) of email


Cedin (voorheen Onderwijs Begeleidingsdient)
  Postbus 9
  9665 ZG Oude Pekela
  T 0597-670870
  E info@cedin.nl
  I  www.cedin.nl


GGD Groningen
  Hanzeplein 120
  Postbus 584
  9700 AN Groningen
  T 050-3674177
  I  www.ggdgroningen.nl


IVAK De Cultuurfabriek
  Postbus 23
  9930 AA Delfzijl
  T 0596-614244
  I  www.ivak.net


Openbare bibliotheek Delfzijl
  Oude Schans 23
  9934 CM Delfzijl
  T 0596-613108
  I  www.biblionetgroningen.nl/bibliotheek/delfzijl/103

 


Buitenschoolse opvang


  Kids2b
  Waddenweg 10
  9933 KH Delfzijl
  T 0596-610919
  E www.kids2b.nl
  I  delfzijl@kids2b.nl


  Small Stepskindercentrum Delfzijl
  Jachtlaan 7
  9934 JA Delfzijl
  T 0596-650276
  I  www.catalpa.nl
  E info@catalpa.nl


  Kindercentrum Kruimeltje
  Uitwierderweg 98
  9933 GX Delfzijl
  T 06-29490774
  E info@kindercentrumkruimeltje.nl
  I  www.kindercentrumkruimeltje.nl

 


Voortgezetonderwijs

 

  Eemsdeltacollege
  E info@eemsdeltacollege.nl
  I  www.eemsdeltacollege.nl

  afd. vmbo (lwoo)
  Sikkel 3
  9932 BD Delfzijl
  T 0596-693693

  havo, atheneum
  Pastorielaan 11
  9901 CE Appingedam
  T 0596-622105

  afd. pro, vmbo-bbl en vmbo-kbl (lwoo)
  Opwierderweg 65c
  9902 RB Appingedam
  T 0596-693693

  afd. vmbo-gl, vmbo-tl en brede onderbouw
  Singellaan 10
  9628 AL Siddeburen
  T 0598-431342

  Dollard College (Lokatie Woldendorp)
  Burg. Garreltsweg 35
  9946 PM Woldendorp
  T 0596-583380
  E info@dollardcollege.nl
  I  www.dollardcollege.nl

  Groene School Winsum
  Onderdendamsterweg 43a
  9951 TD Winsum
  T 0595-447070
  E groeneschoolwinsum@aoc-terra.nl
  I www.aoc-terra.nl