OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

We zijn bezig om op woensdag 28 maart a.s. een Paasmarkt te organiseren van 17.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens deze markt willen we een verloting houden.

Wij willen u daarom vragen een prijsje te geven voor de verloting.


Tegenover de keuken staat een doos waar de prijsjes in gedaan kunnen worden, eventueel kan
inleveren bij de leerkracht ook.


Mocht het iets van levensmiddelen zijn wilt u dan de houdbaarheidsdatum controleren?


Alvast dank voor uw bijdrage.

Lees meer »

In samenwerking met het muziekkorps Koningin Wilhelmina zijn er vier proeflessen trompet gegeven aan de leerlingen van groep 6.

De laatste les is op 20 februari.

Het slot optreden is woensdag 21 februari a.s. van 18:00 tot 19:30 uur bij muziekvereniging "Koninging Wilhelmina" Molenstraat 7 Farmsum.

We hopen dat u het concert komt bijwonen.

 

Lees meer »

Margedag

Margedag

15 feb. 2018

Woensdag 21 maart is er een onderwijsdag voor alle leerkrachten in Marenland.

Deze dag zijn alle mkinderen vrij!

Wij hopen dat u ruim de tijd heeft om goede opvang voor uw kind(eren) te regelen.

Lees meer »

Na bijna 45 jaar onderwijs gaat zij het doen Genieten van haar pensioen!

Vrijdag 23 februari wordt juf Asta  om 10.00 uur feestelijk onthaald op de o.b.s. Jan Ligthart.

Ze gaat dan eerst met groep 3 / 4  naar binnen in haar eigen klas.

Daar kunnen eventuele cadeautjes worden gegeven en krijgen de kinderen een traktatie.

Ook alle andere leerlingen van de school worden getrakteerd.

Van 12.00 uur tot 13.00 uur is er gelegenheid voor de ouders om juf Asta de hand te schudden en een hapje en drankje te nuttigen.
Ook bij het feestelijk onthaal bent u van harte welkom.

We hopen veel mensen te mogen begroeten !

P1010587hvd.jpg

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.