OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

STAKING

STAKING

1 dec. 2017

Omdat de staking van 5 oktober jl. niet voldoende resultaat heeft opgeleverd is er een vervolg staking uitgeroepen op dinsdag 12 december.

Dit betekent dat de school deze dag gesloten is!

Lees meer »

Ook het eten van het schoolfruit loopt prima.

De drie verschillende soorten fruit die worden geleverd zullen  gemengd worden aangeboden aan de kinderen zodat er voor alle kinderen wel iets naar hun smaak is.

Mocht u daar toch twijfels over hebben geef uw kind dan zelf fruit mee wat hij/zij zeker lust.

Alle ouders die hier actief over meedenken en dus zorgen dat er op deze dagen alleen een gezonde pauzehap wordt gegeten willen we bij deze graag bedanken voor de medewerking.

Alleen wanneer we samen (school en ouders) met de kinderen hier goede afspraken over maken komt zo’n actie tot zijn recht!

Dus op woensdag t/m vrijdag nemen we geen koekjes enz. mee naar school!

Lees meer »

Sinterklaas op school!

Op dinsdagmorgen 5 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. Omstreeks 9:00 ’s morgens zullen ze arriveren. Ouders zijn van harte welkom op het plein om ze samen met de kinderen te verwelkomen.


-De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen vanaf maandag 27 november  een versierde doos
ter grootte van een schoenendoos, meenemen naar school. De doos moet uiterlijk vrijdag 1 december op school zijn. De Pieten kunnen hier dan de cadeautjes en wat lekkers in doen. Wilt u de doos, om misverstanden te voorkomen, voorzien van naam en groep van uw kind?

 

-Groep  5 t/m 8 : De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen zeer binnenkort nader uitleg over de Sinterklaasviering in hun groep. Ze krijgen ze een brief mee en een envelop met inhoud. Tijdens de les zal besproken worden wat de bedoeling is.  Mochten er vragen zijn, kom dan bij juf Diana voor nadere uitleg.

De surprises moeten uiterlijk vrijdag 1 december op school zijn i.v.m. de tentoonstelling.(zie de losse brief die meegegeven wordt).

Lees meer »

Gedurende het schooljaar 2017-2018 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.

Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

Fruit-sticks2blog-1.jpg

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De school start hiermee in week 46 (vanaf
woensdag 15 november).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van
groenten en fruit (groep 1,2) is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Woensdag 15 november gaan de kinderen dus voor het eerst van deze groente- en
fruitlevering gebruik maken.
Vanaf deze dag hoeven ze dus op de woensdag t/m de vrijdag geen eten mee voor in de pauze.
Vrijdag 20 april a.s. zal de laatste keer zijn dat we van deze actie gebruik kunnen maken.
Daarna willen we deze goede gewoonte handhaven op deze dagen en vragen we uw
medewerking hierbij door uw kind zelf op deze dagen iets gezonds mee te geven.

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

index-1.jpg

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.
index-2.jpg

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.
index-3.jpg

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.