OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

In het voorjaar kriebelt het weer om de tuin en het terras wat gezelliger te maken. Na het succes van voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar een geraniumactie.

Ook kunt u natuurlijk weer hanging baskets bestellen. De hanging baskets zijn voorzien van een waterreservoir. Familieleden en buren enz. mogen ook weer bestellen.


Deze week krijgen alle leerlingen een bestellijst mee naar huis. Extra bestellijsten kunt u op school afhalen. Wel vragen we u bij de bestelling direct te betalen, zodat alles later vlot afgehandeld kan worden.
De bestellijsten en het geld moeten uiterlijk 21 maart ingeleverd worden op school.

De geraniums en hanging baskets worden geleverd in week 17 (24 april). Dit is de week vóór de meivakantie.

We proberen weer zoveel mogelijk te verkopen. U helpt ons toch ook mee?
De uitlevering zal plaats vinden op woensdag 25 april. Hierover hoort u later meer.

Ook gaan we net als voorgaande jaren weer met de kinderen uit groep 7 en 8 de wijk in om geraniums en hanging baskets te verkopen. (woensdag 14 maart, vanaf 10.00 uur).
We hebben hiervoor een aantal ouders nodig die als begeleider mee gaan de wijk in.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij juf Diana.

Lees meer »

Het LOT heeft vandaag (6 maart) weer alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. In alle groepen zijn bij een aantal kinderen luizen en/of neten gevonden. Deze ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zullen de kinderen z.s.m. behandelen. Woensdag 28 maart is de her controle. Middels onderstaande info willen we graag alle ouders informeren over de controle en behandeling van hoofdluis.

Zo nu en dan komt er bij kinderen op school hoofdluis voor. Ook nu is dat het geval.
Om uitbreiding te voorkomen is het van belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen.
U kunt zelf uitbreiding van hoofdluis in uw gezin tegengaan door wekelijks de haren van uw kind(eren) en die van uzelf te controleren.
Hoe merkt u dat uw kind hoofdluis heeft? In het begin merkt u niets, er kan zelfs sprake van hoofdluis zijn voordat de jeuk begint. Kijk daarom goed tussen de hoofdharen, vooral dicht bij de hoofdhuid. Warme plaatsjes zijn favoriet, zoals schuin achter de oren. Luizen zijn moeilijk te zien, ze zijn ongeveer zo groot als een speldenknop. Bovendien past de hoofdluis zijn kleur aan die van het haar. Neten, de eitjes van de hoofdluis, zien eruit als kleine grijze schilfertjes die vastzitten aan het haar.
Luizen zijn geen overspringers, maar overlopers. Besmetting vindt plaats door direct contact met andere mensen, maar ook via jassen, sjaals etc.
Heeft u hoofdluizen en/of neten ontdekt? Dan kunt u deze bestrijden door het haar twee keer te behandelen (op dag 1 en dag 8) met een luizendodend middel en 14 dagen te kammen met een stofkam. Met name het dagelijks kammen heeft veel effect. Luizendodende middelen en stofkammen zijn verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Het heeft geen zin om als voorzorgsmaatregel een luizendodend middel te gebruiken.
Als u luizen of neten bij uw kind vindt, wilt u dit dan altijd -liefst nog dezelfde dag- melden aan de school?

Lees meer »

We zijn bezig om op woensdag 28 maart a.s. een Paasmarkt te organiseren van 17.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens deze markt willen we een verloting houden.

Wij willen u daarom vragen een prijsje te geven voor de verloting.


Tegenover de keuken staat een doos waar de prijsjes in gedaan kunnen worden, eventueel kan
inleveren bij de leerkracht ook.


Mocht het iets van levensmiddelen zijn wilt u dan de houdbaarheidsdatum controleren?


Alvast dank voor uw bijdrage.

Lees meer »

In samenwerking met het muziekkorps Koningin Wilhelmina zijn er vier proeflessen trompet gegeven aan de leerlingen van groep 6.

De laatste les is op 20 februari.

Het slot optreden is woensdag 21 februari a.s. van 18:00 tot 19:30 uur bij muziekvereniging "Koninging Wilhelmina" Molenstraat 7 Farmsum.

We hopen dat u het concert komt bijwonen.

 

Lees meer »

Margedag

Margedag

15 feb. 2018

Woensdag 21 maart is er een onderwijsdag voor alle leerkrachten in Marenland.

Deze dag zijn alle mkinderen vrij!

Wij hopen dat u ruim de tijd heeft om goede opvang voor uw kind(eren) te regelen.

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.