OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

De afsluiting is aankomende donderdag 13 oktober vanaf 15.00u

Graag nodigen we alle ouders/verzorgers en natuurlijk ook de opa’s en oma’s uit voor onze feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek. Er is onder andere een tentoonstelling te zien met als thema ‘opa’s en oma’s, voor altijd jong’. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed als opa of oma op school komen.

Lees meer »

Maandag 24 oktober a.s. gaan we van start met de gezamenlijke ateliermiddagen.

Alle kleuters ( ongeveer 52) gaan aan de slag op de obs Jan Ligthart. Daar gaan ze in gemengde groepen van ongeveer 18 kleuters aan de slag met dans ,muziek en creatieve werkvormen.

Op maandagmiddag 24 en 31 oktober en 7 en 14 november lopen de kleuters om 13.15 uur van de Tasveld naar de obs Jan Ligthart en om 15.00 uur weer terug zodat ze om 15.15 uur gewoon op hun eigen school afgehaald kunnen worden.

Deze middagen worden begeleid door de eigen leerkrachten,   stagiaires en ouders.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan deels op de obs Jan Ligthart en deels op de Tasveld aan het werk met hun eigen activiteit .

Inmiddels zijn alle kinderen van groep 3 t/m 8 ingedeeld in groepjes van ongeveer 15 kinderen verdeeld over verschillende activiteiten.

Ook deze leerlingen gaan ( wanneer hun gekozen activiteit op de andere school is) onder begeleiding naar hun werkplek en zijn om 15.15 uur weer terug op hun eigen school.

Alle ouders die mee gaan helpen zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zijn klaar voor deze inspirerende, gemeenschappelijke ateliermiddagen.

 

Lees meer »

Tijdens de Kinderboekenweek kwamen er ook opa's, oma's, papa's en mama's voorlezen. Super gezellig.

Tijdens de Kinderboekenweek kwamen er ook opa's, oma's, papa's en mama's voorlezen. Super gezellig.

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

picBalk.jpg

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.
P1010554.jpg

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.
Schrijven.jpg

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.