OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

Op woensdag 7 september hadden we de eerste luizencontroledag na de zomervakantie. We doen de luizencontrole om de school zoveel mogelijk luisvrij te houden. Dat de controle nog steeds nuttig is, bleek ook deze keer weer. Daar waar van toepassing zijn de ouders inmiddels geïnformeerd en is aangegeven welke actie ondernomen moet worden.

Wat deze keer extra opgevallen is zijn de vele kinderen met gel in het haar, maar ook vlechten en andere mooie haarcreaties. Deze dingen maken het voor het luizencontroleteam lastig om goed te zoeken. We willen daarom nogmaals vragen om medewerking van ouder om hier rekening mee te houden op de dag van luizencontrole, geen gel in het haar en liever ook geen vlechten e.d.


Iets anders wat opvalt, bij vooral meiden met langer haar, is een droge hoofdhuid maar ook slecht uitgespoelde shampoo. Hier is natuurlijk niet altijd iets aan te doen, maar toch is het belangrijk om hier als ouder(s) ook mede op te letten.


Tot nu toe vinden we bij elke luizencontrole toch zaken die aandacht van ouder nodig hebben. Daarom willen hierbij nogmaals een oproep doen aan ouders om hierbij te helpen. We zoeken in ieder geval nog twee enthousiaste ouders om mee te helpen de school luisvrij te houden. Meld je snel aan, het is in het belang van al onze kinderen tenslotte!


Luiscontrole doen we elke woensdag na een schoolvakantie en als we met minimaal 4 ouders zijn kost het ongeveer 1,5 uur om alle kinderen te controleren. De tijdsinvestering valt dus reuze mee. Als er geen nieuwe aanmeldingen komen om te helpen met luizencontrole dan is de kans groot dat er geen luizencontrole meer is, dat zou toch erg jammer zijn!

Lees meer »

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt.

Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Lees meer »

We zijn dringend op zoek naar ouders die een deel van de ochtend met de kinderen achter het computerprogramma Flits willen zitten.

 Met Flits leren kinderen sneller het woordbeeld herkennen en dit komt de snelheid van het lezen ten goede. Indien u ons wilt helpen, laat het dan even weten. Het liefst nog voor de vakantie. De tijd en dag  gaat in overleg. Aanmelden kan bij juf Asta of juf Annette. Via de mail kan natuurlijk ook (obsjanligthartdelfzijl@marenland.org).

Lees meer »

De afdeling oud papier kan ook het nieuwe schooljaar wel een paar “nieuwe mensen” gebruiken.

Vindt u het leuk om een aantal keren per jaar mee te helpen bij het ophalen van oud papier, geeft u zich dan op bij een van de leerkrachten of bij Marnix Woensdregt ( tel. 06-11730143).  Wij zijn er erg blij mee! 

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

picBalk.jpg

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.
P1010554.jpg

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.
Schrijven.jpg

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.